Disclaimer

Normec VRO B.V. (Kamer van Koophandel: 24426650), verleent u hierbij toegang tot www.vro.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Normec VRO B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.normecvro.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op gedeeltes van de website kunt u aanmeldformulieren downloaden, deze dienen als aanvraag voor een overeenkomst. Via een deel van de website kunt u zich direct aanmelden voor de dienstverlening, dit is een afgesloten kanaal en nimmer een onderdeel van de website. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Normec VRO B.V.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Normec VRO B.V. zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op aanvraag kunnen die u worden toegezonden of u kunt deze hier downloaden: ‘Algemene Voorwaarden VRO versie januari 2018’.

Beperkte aansprakelijkheid

Normec VRO B.V. spant zich in om de inhoud van www.vro.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vro.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Normec VRO B.V..

Tekst en prijzen op www.normecvro.nl zijn onder voorbehoud van type- en/ of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.normecvro.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Normec VRO B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Normec VRO B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Normec VRO B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. 
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. 
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. 

Capelle aan den IJssel, 27 juli 2018.