Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten ABU.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 maart 2015, nr. 926, onder UAW nr. 11645.

17-03-2015 gepubliceerd. 18-03-2015 inwerking getreden. Ongebonden ondernemingen dienen hierdoor ook de inleenbeloning vanaf 30-3-2015 vanaf dag 1 toe te passen.