Factsheet Normale Arbeidsduur (wijziging SNA)

De SNA heeft een update doorgevoerd in de Factsheet Normale Arbeidsduur. Klik hier voor de nieuwe versie van de factsheet met versiedatum 15 september 2019. De wijzigingen hebben met name betrekking op de wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s. Daarnaast is er sprake van een wijziging in het artikel verwijzend naar de normale arbeidsduur en het uurloon bij de cao Slagersbedrijf.