Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen

Het kabinet wil dat alle zzp’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat wanneer een zzp’er meer dan 75 euro per uur verdient er de mogelijkheid is dat deze onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring krijgt waarmee vrijstelling is voor o.a. de loonheffing. Voordat dit Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring definitief wordt ingediend vindt er op dit moment een internetconsultatie plaats. Dit betekent dat alle zelfstandigen, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers inhoudelijk mogen reageren op dit wetsvoorstel.

Concept wetsvoorstel

Het concept Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring bevat 33 bepalingen. Zo wordt er ook een voorstel gedaan voor een wettelijke definitie van een zelfstandige, extra administratieve verplichtingen voor de zelfstandige en de bewijslast voor de opdrachtgever over de hoogte van de arbeidsbeloning per uur. Ook is er een boetebepaling opgenomen voor wanneer de opdrachtgever de wet overtreedt. De boetes kunnen oplopen tot € 4.150,- per overtreding die kan worden verdubbeld en zelfs verdrievoudigd bij een volgende overtreding binnen 5 jaar. Ook wordt er een ketenaansprakelijkheid voorgesteld waarbij zelfs de uiteindelijke opdrachtgever in een keten aansprakelijk gesteld kan worden voor arbeidsbeloning van zzp’ers. Het volledige concept wetsvoorstel vindt je hier.

Verwachte effecten van de regeling

Het minimumtarief zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijd werken, door te voorkomen dat ze tegen te lage tarieven (moeten) werken.
Werkenden en hun werkverstrekkers krijgen – onder bepaalde voorwaarden - op voorhand de zekerheid dat de arbeidsrelatie voor de loonheffingen en de werknemersverzekeringen niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking. Ze krijgen daarnaast zoveel mogelijk zekerheid ten aanzien van de arbeidsrechtelijke gevolgen.

Als je wilt reageren, kan dat tot 9 december 2019. Klik hier om naar de webpagina van de internetconsultatie te gaan.

Meer weten over werken met zzp’ers?

Op ons kantoor in Geldermalsen is een interessante training te volgen over de inzet van zzp’ers door intermediairs. In deze training leer je alles over het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten en welk model voor welke situatie geschikt is. Klik hier voor de data, tijdstippen en om je in te schrijven. De trainingen kunnen ook bij jou op kantoor worden verzorgd. Wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op met Chantal Bos.