De pensioenregeling van StiPP verandert per 1 januari 2015. In overleg met de cao-partijen in de uitzendbranche worden verschillende veranderingen doorgevoerd. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Vernieuwde Basisregeling met gewerkte uren:
  Ook voor deelnemers aan de Basisregeling dient u vanaf 2015 de gewerkte uren aan te leveren.

 • Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar:
  Dus ook voor deelnemers van 65 en 66 jaar dient u pensioen te blijven opbouwen.

 • Voor iedereen maximaal pensioengevend uurloon:
  Het maximaal pensioengevend uurloon wordt jaarlijks vastgesteld en gaat naar verwachting ongeveer € 28 bedragen. De exacte hoogte voor 2015 wordt eind 2014 bekendgemaakt door StiPP. Bij de gegevensaanlevering geldt dan een aantal belangrijke uitgangspunten:

        - het loon tot het maximale pensioengevend uurloon is pensioengevend. Het
          loon boven deze grens niet;

        - voor opgave aan het pensioenfonds is het verplicht dat er voortschrijdend
          cumulatief wordt gerekend;

        - het maximaal pensioengevend uurloon is inclusief vakantietoeslag en
          reserveringen;

 • Definiëring loonbegrip verandert:
  Deze wordt per 2015 aangepast en aangescherpt. In het uitvoeringsreglement voor pensioenen worden alleen de componenten benoemd die wel pensioengevend zijn.

 • Premiestaffel Plusregeling verandert:
  Deze verandering wordt doorgevoerd als gevolg van gewijzigde fiscale regels en is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Deze verandering heeft overigens geen gevolgen voor de periodieke gegevensaanlevering.
  De nieuwe premiestaffel, doorsneepremie en de nieuwe franchise worden eind 2014 door StiPP bekendgemaakt.

  Voor meer informatie over de komende wijzigingen en over pensioenfonds StiPP, verwijzen wij u graag naar de website van StiPP.