VRO feliciteert SCAB met juiste loonverwerking

Onlangs is de verloningssoftware van SCAB getoetst op het juist kunnen toepassen van de CAO voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU). SCAB heeft deze toetsing met succes doorstaan.

De loonverwerking van SCAB Accountants & Adviseurs is onlangs getoetst. Er is gebleken dat de software van SCAB conform de regels voor de uitzendbranche werkt. Diverse specifieke bepalingen die in de CAO voor Uitzendkrachten zijn opgenomen – zoals de wekentelling en de reserveringssystematiek – worden juist verwerkt en berekend.

Hiermee geeft SCAB aan dat zij een partij zijn die voldoet aan de eisen die uitzendbureaus stellen op het gebied van verloning. De verworven deskundigheid van het verlonen in de bouwsector zal nu ook in de uitzendbranche worden ingezet.

De loonverwerking van SCAB is speciaal voor hen geschreven. Op deze manier kunnen eventuele wijzigingen in korte tijd worden doorgevoerd en is de loonverwerking up-to-date.

SCAB laat de software jaarlijks toetsen en ontvangt hiervoor een certificaat uitgegeven door VRO Certification.

 VRO keurt uitzendverloning SCAB

Mark Fokke (r), manager loonadministratie SCAB neemt certificaat in
handen van Jaap van de Burgt (l), Business Development Director VRO

Zie ook het nieuwsbericht van SCAB