Ontwikkeling NEN 4400

VRO initieerde in 2005 de NEN 4400. Deze norm werd in samenwerking met Stichting VRO en diverse partijen (ABU, NBBU, SFT, SVU, VIA, LTO Nederland, COV/SKA, Bouwend Nederland, Vereniging Registratie Ondernemingen, Crop Accountants) ontwikkeld. In 2006 werd de NEN 4400-1 (voor in Nederland gevestigde ondernemingen) geratificeerd en in 2008 is de NEN 4400-2 (voor in het buitenland gevestigde ondernemingen) ontwikkeld.

 

Historie

VRO werd in juni 1980 opgericht door de werkgeversvereniging in de metaalsector (destijds nog FME), de Contactgroep Werkgevers in de Metaal (CWM) en een aantal opdrachtgevers onder de naam Vereniging tot Regulering Onderaanneming.


Het doel van VRO was om opdrachtgevers meer zekerheid te bieden bij het samenwerken met opdrachtnemers. In het bijzonder ging het om de zekerheid dat werd voldaan aan de verplichtingen van fiscale en sociale wetgeving. Aanvankelijk opereerde VRO als vereniging, later ook als stichting en sinds 2008 als VRO Certification BV. Sinds haar oprichting houdt VRO zich bezig met inspecties op eerlijke verloning, huisvesting en sociale en fiscale afdrachten.

Vanaf het jaar 2000 nam het aantal inleenkrachten in diverse sectoren sterk toe. Onder andere in de agrarische sector en de vleessector. VRO werd, gelet op haar jarenlange ervaring, door diverse sectoren gevraagd om audits uit te voeren voor verschillende keurmerken in het kader van zelfregulering. VRO ziet zelfregulering als een efficiënte en effectieve aanvulling op handhaving door bijvoorbeeld de Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV. Diverse (internationale) keurmerken werden door VRO (mede) ontwikkeld.