Bovib Keurmerk

Bovib

Bovib is belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren en maakt zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Leden van Bovib volgen de volgende kernwaarden:

 • integriteit
 • financiele betrouwbaarheid
 • transparantie
 • kwaliteit

Bovib Keurmerk

Met het Bovib Keurmerk onderscheiden inhuur-intermediairs zich binnen de flexbranche. Vanuit de Bovib is een sterke behoefte gesignaleerd aan een keurmerk dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied passend bij de dienstverleningsvormen binnen de Bovib.

Voordelen

 • Specifiek voor inhuur-intermediairs en brokers
 • Meer zekerheid voor opdrachtgevers
 • Aantrekken van andere (onbekende) opdrachtgevers
 • Up-to-date bij gewijzigde wet- en regelgeving
 • Gebruikmaken van goedgekeurde modelovereenkomsten

Doelstellingen

De meeste voorname doelstellingen van het Keurmerk zijn:

 • Beperken risico financiële en fiscale aansprakelijkheid
 • Borgen kwaliteit van dienstverlening
 • Risicogericht denken vanuit processen

ISO en/ of NEN 4400 gecertificeerd

Het Bovib Keurmerk overlapt een aantal eisen zoals die gesteld zijn in de huidige ISO 9001 en NEN 4400 normering. Wanneer uw onderneming ISO 9001 en/ of NEN 4400 gecertificeerd is, dan is het niet noodzakelijk nogmaals op deze eisen te controleren. Om dit te waarborgen dienen de laatste twee inspectierapporten te worden overhandigd. Tevens dienen er tijdens de laatste twee inspectie geen non-conformiteiten te zijn vastgesteld.

Wanneer uw onderneming nog niet NEN 4400 of ISO 9001 is gecertificeerd, dan wordt een volledige inspectie uitgevoerd.  

Eisen Bovib Keurmerk

Het Bovib Keurmerk stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die zelfstandigen inhuren en/ of bemiddelen. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en de International Organization for Standardization (ISO). Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • Kwaliteits Management Systeem
 • het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

Werkwijze

Nadat uw onderneming als lid is toegetreden tot de Bovib kunt u zich aanmelden. Na aanmelding wordt er een afspraak ingepland. Op de dag van inspectie vindt er een aanvangend gesprek plaats waarin diverse zaken worden uitgelegd en eventuele vragen worden beantwoord. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden vindt er een afrondend gesprek plaats waarin de inspecteur zijn/ haar eerste bevindingen met u deelt. Bij een positief resultaat zal dit worden doorgegeven aan Bovib, bij een negatief resultaat krijgt u een bepaalde periode om zaken te herstellen.

Frequentie

Elke 12 maanden dient er een inspectie plaats te vinden.

Vanaf wanneer kan uw onderneming geïnspecteerd worden? 

Vrijwel direct, maar enkel wanneer uw onderneming Bovib lid is. 

Aanmelden Bovib Keurmerk

Aanmelden kan via onze aanmeldpagina of laat uw gegevens achter op onze contactpagina en wij nemen z.s.m. contact met u op. 

Meer informatie over het SNA Keurmerk en NEN 4400-1 certificering