NBBU-kwaliteitskeurmerk voor ZZP bemiddeling

Het NBBU keurmerk voor bemiddelaars van ZZP’ers inspecteert ondernemingen die ZZP’ers en opdrachtgevers bij elkaar brengen. Gedurende lange tijd bestond er onduidelijkheid in de markt wat kon zorgen voor misverstanden en/ of het (onbedoeld) niet naleven van geldende wet- en regelgeving. VRO Certification voert audits uit voor het NBBU keurmerk voor het bemiddelen van ZZP’ers. Op basis van de inspectie verstrekt de NBBU het keurmerk aan de onderneming.

Ondernemingen die het NBBU keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het tweedelige normen handboek van de NBBU. De inspectie heeft een frequentie van eenmaal per jaar.

Ontwikkeling NBBU-kwaliteitskeurmerk voor ZZP bemiddeling

Er bestond een behoefte aan een keurmerk in de markt. Om (onbedoelde) misverstanden te voorkomen en vragen naar bepaalde kwaliteitseisen voor de dienstverlening. Het keurmerk is een garantie dat de dienstverlening van ZZP-bemiddelaars juist en betrouwbaar is, richting zelfstandige én opdrachtgever.

De NBBU heeft na een succesvolle pilot het kwaliteitskeurmerk beschikbaar gemaakt, de ondernemingen die deel hebben genomen aan de pilotfase zijn inmiddels gecertificeerd en geregistreerd bij de NBBU.

Voordelen

 • Onderscheiden op kwaliteit
 • Transparante dienstverlening
 • Werken conform goedgekeurde modelovereenkomst
 • Zekerheid voor opdrachtgevers én ZZP’ers
 • Up-to-date met geldende wet- en regelgeving

Eisen

De dienstverlening van de bemiddelaar kan zich beperken tot het bij elkaar brengen van de ZZP'er en diens opdrachtgever, maar kan ook verscheidene faciliterende en administratieve diensten omvatten. De inspecteur beoordeelt, afhankelijk van de geboden dienstverlening, welke normen van toepassing zijn.

De normen bestaan uit twee delen. Het eerste deel betreft het op orde hebben van de eigen (financiële) administratie volgens wet- en regelgeving. Het tweede deel betreft de dienstverlening. Ter illustratie noemen we hieronder een aantal normen die daarvan onderdeel kunnen zijn:

 • Gebruik van een beoordeelde overeenkomst tot bemiddeling
 • Voldoen aan de afgesproken betalingstermijn jegens de zelfstandige
 • Relevante ondernemersrisico’s blijven daadwerkelijk bij de zelfstandige liggen
 • Facturatie op naam en voor rekening van de zelfstandige
 • Procedures voor het aanleggen en onderhouden van het dossier van de zelfstandige
 • Transparantie naar de opdrachtgever over de dienstverlening

Voor welke onderneming?

Niet elke onderneming kan het keurmerk aanvragen. Het betreft enkel ondernemingen die ZZP’ers bemiddelen en niet aan tussenkomst doen. Bemiddelen van een ZZP’er wordt gedefinieerd als het samenbrengen van bedrijven, waarbij de bemiddelaar zorgt voor het plaatsen van een ZZP‘er bij de opdrachtgever en vice versa. Uiteindelijk hebben de opdrachtgever en ZZP’er een contract en ontvangt de bemiddelaar een vergoeding. Tussenkomst wordt gezien als het plaatsen van een ZZP‘er bij een opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever een contract heeft met de tussenpartij en de tussenpartij een contract heeft met de ZZP’er.

Er zijn ook zogenaamde ‘mengbedrijven’, dit zijn ondernemingen die naast andere werkzaamheden ook optreden als bemiddelaar.

Alleen de volgende ondernemingen kunnen in aanmerking komen:

 • Het lidmaatschap met de NBBU is een vereiste
 • Zusterondernemingen van bestaande NBBU leden
 • Bemiddelen tussen ZZP’ers en opdrachtgevers
 • Indien ‘mengbedrijf’ ook NEN 4400-1 gecertificeerd

Aanmelden NBBU-kwaliteitskeurmerk voor ZZP bemiddeling

In geval dat de onderneming al NEN gecertificeerd is en/ of NBBU lid is zijn er overlappende eisen. Door deze overlapping kunnen er delen overgeslagen worden, dit zorgt voor een verlaagd tarief. Tevens is het ook mogelijk om de inspecties te combineren:

Vraag naar onze combinatiedeals voor voordeel en efficiëntie!

Aanmelden NEN 4400-1

Aanmelden voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk voor ZZP bemiddeling kunt u doen op deze pagina of neem contact met ons op via 088-8944001.