Pay OK

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de (hoofd)opdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

Een inspectie voor PayOK richt zich op het juist toepassen van (inleen)CAO’s en wijkt daarmee dus af van inspecties voor NEN 4400-1/2. PayOK heeft een aantal risico sectoren benoemd, bij uitzendbureaus of onderaannemers die werkzaam zijn in deze risico sectoren, wordt per risico sector bekeken of voldaan wordt aan de van toepassing zijnde CAO’s.  

Voordelen Pay OK:

  • Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen zoals bijvoorbeeld betaling van het juiste loon.

  • Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 Meer informatie kunt u vinden op www.pay-ok.nl.

Aanvragen Pay OK

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.