Training ‘Aan de slag met de Wet Arbeidsmarkt in Balans’

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De WAB is op 1 januari 2020 in werking getreden. De WAB bevat verschillende maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen in vaste dienst te nemen. De nieuwe wet zorgt echter ook voor aardig wat veranderingen voor werkgevers die arbeidskrachten tijdelijk in dienst hebben en/of arbeidskrachten ter beschikking stellen. De grootste wijzigingen hierin zijn bijvoorbeeld:

  • nieuwe definitie oproepovereenkomst (met de nodige gevolgen voor uitzenden en detacheren)
  • nieuwe definitie voor payrolling wat gevolgen heeft voor het toepassen van de ABU/NBBU cao
  • de premiedifferentiatie WW

Ook heeft de nieuwe wet een aantal gevolgen voor de inspecties voor het SNA Keurmerk.

Tijdens deze training leer je wat de wijzigingen zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de administratie. Ook leer je wat je eventueel in je administratie moet aanpassen om te voldoen aan de WAB en het SNA Keurmerk.

Interessant voor

Medewerkers personeelszaken en personeelsadministratie.

PE-punten

SNA heeft aan deze training 4 PE-punten toegekend. 

Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u uitgebreid kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u de ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen.

Praktische informatie

De training duurt een dagdeel inclusief een korte pauze. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers. De training wordt afgesloten met een examen voor diegenen die de PE-punten willen behalen (en voor iedereen die het leuk vindt om te toetsen of de stof een beetje is beklijfd).

Tarieven

Klanten Normec: € 395,- exclusief btw.
Anders: € 495,- exclusief btw.

Data en inschrijven

Klik hier voor de actuele data en tijden

PROCES VAN CERTIFICEREN NEN 4400-1

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICEREN

 

Het audit proces is gelijk aan de NEN-4400-1 certificering. Met een auditfrequentie van 2 keer per jaar (1x een verkorte audit en 1x een volledige audit).

 

PROCES VAN CERTIFICEREN ABU Keurmerk

 

     

 

PROCES VAN CERTIFICEREN NBBU Keurmerk

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICERING

 

      

 

PROCES VAN CERTIFICEREN PVI Keurmerk

      

PROCES VAN CERTIFICERING

Stichting CLIB is ontstaant uit een samenwerking van diverse certificatie instellingen. Voor meer informatie over Stichting CLIB en aanmelden kunt u kijken op www.clib.eu.

Inspectiefrequentie

Voor de eerste keer een volledige inspectie

Indien het de eerste keer is dat VRO Certification de NEN 4400-1 inspectie uitvoert, zal deze volledig en grondig gedaan worden om inzicht te geven in de organisatie. In totaal zal de inspectie één dag in beslag nemen.

Na de eerste keer afwisselende volledige en verkorte inspecties

Na de eerste inspectie word er eerst nogmaals een volledige inspectie uitgevoerd. Indien er geen tot milde afwijkingen worden geconstateerd, dan zal de inspectiefrequentie hierop worden aangepast. Dit houdt in dat er afwisselend verkorte en volledige inspecties voor de NEN 4400-1 uitgevoerd worden om het half jaar.

Verkorte inspectie

* Hierbij worden de Loonheffingen aangiften en de BTW aangiften aangesloten met de financiële administratie.
Tevens wordt de tijdigheid van de afdrachten gecontroleerd.

* De ID-bewijzen van de werknemers die nieuw in dienst zijn gekomen sinds de laatste audit worden bekeken op echtheid en geldigheid.

* Ook eventuele inleen-constructies worden geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

 

 

 

 

 

 

 

Volledige inspectie

* Er wordt een steekproef gedaan op basis van verkoopfacturen. Aan de hand daarvan worden er verbandcontroles gedaan. Gefactureerde uren= Gewerkte Uren = Verloonde Uren = Uitbetaalde Uren.
Daar aan gelieerd worden ook de personeeldossiers gecontroleerd op volledigheid en juistheid.

* Hierbij worden de Loonheffingen aangiften en de BTW aangiften aangesloten met de financiële administratie.
Tevens wordt de tijdigheid van de afdrachten gecontroleerd.

* Ook eventuele inleen-constructies worden geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

* Bemiddeling van zzp-ers of zzp-ers die een opdracht worden verstrekt worden ook geinspecteerd of ze voldoen aan de gestelde normeisen (gelijk aan de NEN-4400-1 certificering).

 

ABU 1ste lidmaatschapscontrole                  

Uiterlijk zes maanden na toetreding van het lidmaatschap ondergaat een onderneming een controle. Tijdens deze volledig inhoudelijke audit wordt gecontroleerd of er een correcte toepassing plaatsvind van de CAO voor uitzendkrachten en de CAO voor vaste medewerkers. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd op aangifte loonheffing en aangifte omzetbelasting. Die aangiftes dienen dus al minstens één keer te hebben plaatsgevonden. Pas na deze controle en bij akkoord wordt de onderneming ingeschreven bij de ABU.

Na de ABU 1ste lidmaatschapscontrole

Na het uitvoeren van de eerste 6-maandse controle volgen periodieke controles. De frequentie is wisselend van 1, 2 tot 3 jaar. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de laatst uitgevoerde controle. Deze controle is een volledig inhoudelijke controle aan de hand van een controledocument. Indien er bij de controle zware afwijkingen worden ontdekt, heeft de onderneming 3 maanden de tijd om de geconstateerde afwijkingen te herstellen en wordt er een aanvullende controle verricht.

NBBU 1ste lidmaatschapscontrole

De eerste audit vindt plaats binnen een jaar na de start van het lidmaatschap bij NBBU. Tijdens deze volledig inhoudelijke audit wordt gecontroleerd of de CAO goed wordt nageleefd.

 

 

 

 

Na de NBBU 1ste lidmaatschapscontrole

Na het uitvoeren van de eerste audit volgen periodieke audits. De frequentie is wisselend van 1, 2 tot 3 jaar. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de laatst uitgevoerde audit. Deze audit is een volledig inhoudelijke controle aan de hand van een controledocument. Indien er bij de audit zware afwijkingen worden ontdekt, heeft de onderneming 6 maanden de tijd om de afwijkingen te herstellen en wordt er een aanvullende audit verricht.

OSB Keurmerk 1ste inspectie

Op het moment dat wij de eerste keer langskomen voeren wij de inspectie uit.

 

 

 

OSB Keurmerk Jaarlijkse inspectie

Na de eerste inspectie zullen wij jaarlijks langskomen voor een vervolg inspectie.

 

 

 

PVI keurmerk 1ste inspectie

Op het moment dat wij de eerste keer langskomen voeren wij de inspectie uit.

Vervolg inspectie PVI keurmerk

Na de eerste inspectie zullen wij jaarlijks een vervolg uitvoeren.

 

SNF Jaarlijkse inspectie, indien nodig frequenter

Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Indien noodzakelijk kan er tussentijds een extra inspectie worden ingepland.

 

SNF Keurmerk Kosten

Om te weten wat voor uw onderneming de kosten zullen bedragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk op 088-8944001.

Voor de eerste keer een volledige inspectie

Indien het de eerste keer is dat CLIB de NEN 4400-2 inspectie uitvoert, zal deze volledig en grondig gedaan worden om ons inzicht te geven in de organisatie. In totaal zal de inspectie één dag in beslag nemen.

Na de eerste keer afwisselende volledige en verkorte inspecties

Na de eerste inspectie word er eerst nogmaals een volledige inspectie uitgevoerd. Indien er geen tot milde afwijkingen worden geconstateerd, dan zal de inspectiefrequentie hierop worden aangepast. Dit houdt in dat er afwisselend verkorte en volledige inspecties uitgevoerd worden om het half jaar.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming opdrachtgevers zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrend eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICERING?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat zij te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrent eerlijke arbeid.

WAAROM CERTIFICEREN?

Door VRO Certification gecertificeerde Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) worden periodiek getoetst op een groot aantal wetten of richtlijnen die betrekking hebben op afdrachten en invorderingen in relatie tot o.a. loon- en omzetbelastingen en sociale verzekeringspremies (rekening houdend met Europese verdragen), identiteitsvaststelling en arbeidsgerechtigdheid (Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen), Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml), Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) en Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

 

Het register stelt eisen aan:

de zelfstandige ondernemer

de administratie

de financiële administratie

de aard en omvang van werkzaamheden

uitbesteding van werk

 

Bijzonder Register:

Project Nr KvK KvK Nr.
De Ruijter Betimmeringen B.V. 10630 DORDRECHT 23035544
GTS-Con B.V. 32971 ROTTERDAM 24468652
KAS Agrarisch Loonbedrijf 15603 ROTTERDAM 24311102
Pluimveevangbedrijf Veenstra 32489 GRONINGEN 1076060
A. Aarab 35690 DEN HAAG 56669763
Agrarisch Loonbedrijf AOBA v.o.f. 25798 DEN HAAG 27194680
DSR 36160 HIERDEN 57293848
Wismo Flex 27109 ENSCHEDE 8145862
v.o.f. Gebr. Scholtes 22332 GOUDA 29044542

WAAROM CERTIFICEREN?

Met een certificaat geeft de onderneming zekerheid aan opdrachtgevers dat opdrachtgevers te maken hebben met een partij die zich houdt aan de wettelijke regelgeving omtrend eerlijke arbeid.