Achtergrond SNA Keurmerk: Wet Ketenaansprakelijkheid:

WKa voor uitzendbureaus (intermediairs, uitzendbureaus, detachering, contracting en payrolling)

De wet- en regelgeving omtrent de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) is ontstaan ter bestrijding van malafide uitzendbureaus. Door werknemers ter beschikking te stellen zonder de verschuldigde belastingen en premies te betalen, konden deze bedrijven de arbeidskrachten tegen lagere tarieven bij opdrachtgevers weg zetten. Hierdoor was in feite sprake van concurrentievervalsing ten opzichte van de bonafide bedrijven. De tijdkloof tussen inning en afdracht van belastingen en premies werd gebruikt om er met de niet afgedragen gelden vandoor te gaan, terwijl de niet in te vorderen schulden in de vennootschap achterbleven. De WKa regelt dat wanneer het uitzendbureau de belastingen niet afdraagd, de inlener (en eventuele opdrachtgevers daar nog boven) hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. De WKa bevat verschillende faciliteiten om opdrachtgevers te beschermen tegen deze mogelijke aansprakelijkheid, zoals het storten op een g(eblokkeerde)-rekening. In 2005 is daar (via Motie Bruls) een nieuwe manier aan toegevoegd: een systeem van vrijwillige certificering en periodieke keuring gebaseerd op de NEN 4400-1. Uiteindelijk is deze onder gebracht bij SNA (Stichting Normering Arbeid). Van vrijwilligheid is niet in alle gevallen sprake, in veel CAO's is vastgelegd dat opdrachtgevers alleen arbeidskrachten mogen inlenen van buraus's die SNA gecertificeerd zijn. 

In deze training geven we uitgebreid uitleg over de WKa (de achtergrond van de SNA). De training is dus uitermate geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het SNA Keurmerk. 


Interessant voor

De training is voor iedereen die meer wil weten over het SNA Keurmerk en met name de achtergrond daarvan (uitleners). De training is ook heel geschikt voor inleners.  De training is ook interessant voor de medewerkers van de afdeling HRM/P&O en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de certificering(en) zoals het SNA Keurmerk.


Interactie

Tijdens de training is er veel interactie. Zo krijgt u de kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijgt u de ruimte om eigen praktijkervaringen met de trainer en de overige deelnemers te delen.


Praktische informatie

De training duurt een dagdeel inclusief een korte pauze. De training gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Tarieven

Klanten VRO: € 395,- exclusief btw
Anders: € 495,- exclusief btw

Data en inschijving

Klik hier voor een actueel overzicht van de data en tijden en om u in te schrijven.